ABLV Bank, AS, dzēš divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2013. gada 27. decembris, 17:05 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, ir veikusi divu 2011. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju dzēšanu. 2013. gada 20. decembrī dzēstas ABLV FRN EUR 201213 (ISIN LV0000800910) un 27. decembrī ABLV FRN USD 211213 (ISIN LV0000800928) obligācijas pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Minētās obligāciju emisijas tika veiktas 2011. gada 20. decembrī un 21. decembrī. To apjoms bija attiecīgi 10 miljoni EUR un 30 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 2 gadi un tās bija iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Kā jau ziņojām, 2011. gada beigās mēs uzsākām ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Pašreiz 15 publiskās ABLV Bank obligāciju emisijas ir iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas vairāk nekā 350 miljonu eiro vērtībā.

Atgādinām, ka līdz 2014. gada 11. februārim notiek parakstīšanās uz jauno emisiju parastām kuponu EUR un USD obligācijām. Plašāka informācija par obligāciju jaunās emisijas nosacījumiem ir pieejama mūsu mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com