Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem oktobrī

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. novembris, 12:38 / Ieguldījumi

Oktobra pirmā puse tika aizvadīta uz ārkārtīgi sarežģītas ASV politiskās un ekonomiskās situācijas fona.

Dēļ viedokļu atšķirībām starp Kongresa demokrātiem un republikāņiem, tā arī neizdevās apstiprināt pagaidu budžetu līdz jaunam finanšu gada sākumam, kurš sākās 1. oktobrī, kā arī neizdevās atrisināt jautājumu par valsts parāda griestu palielināšanu. Tas noveda pie tā, ka uz laiku tiks slēgta valdība un radās draudi ASV tehniskai maksātnespējai.

Uz šī fona, pasaules akciju tirgū tika novērota palielināta nervozitāte, kas izraisīja galveno fondu indeksu samazināšanos mēneša sākumā. Tomēr tirgus dalībnieki, acīmredzot, īpaši nepārdzīvoja par ASV budžetu, jo „shut down” situācijas ASV periodiski rodas kopš 1977. gada un šī valdības apstāšanās kļuva 18. pēc kārtas. Tādēļ, tiklīdz kā parādījās pirmās pazīmes par problēmas drīzu risinājumu, pircēji atkal atgriezās tirgū, kas izraisīja kārtējo fondu indeksu pieauguma vilni. Vēl jo vairāk, iespējamās negatīvās „shut down” sekas ASV ekonomikai piespieda vairumu analītiķu pārskatīt termiņus kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmas izbeigšanas sākumam no 2013. gada decembra uz 2014. gada martu. Tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka amerikāņu politiķiem vienoties izdevās tikai daļēji – par pagaidu valsts iestāžu finansēšanas atjaunošanu
līdz 2014. gada 15. janvārim un valsts parāda limita atcelšanu līdz 2014. gada 7. februārim, kad minētā problēma atkal var saasināties.

2013. gada 3. ceturkšņa korporatīvo atskaišu sezona pievienoja optimismu, parādot, ka mikrolīmenī situācija uzlabojas, it īpaši Eiropā. Atskaites iesniegušie amerikāņu uzņēmumi no S&P 500 uzrādīja peļņas pieaugumu 2013. gada 3. ceturksnī pret 2012. gada 3. ceturksni vidēji par 6%, bet lielākajiem Eiropas uzņēmumiem no BE 500 peļņas pieaugums bija par 10%.

Tā rezultātā, vairums galveno fondu indeksu oktobrī uzrādīja labu pieaugumu. Ir jāatzīmē tas, ka attīstības valstu indekss MSCI EM jau otro mēnesi pēc kārtas uzrādīja apsteidzošu dinamiku attiecībā pret pasaules tirgu.

Arī obligāciju tirgū valdīja pozitīvs noskaņojums. QE programmas iespējamās izbeigšanas termiņu pārcelšana izraisīja stabilizāciju amerikāņu valsts obligāciju tirgū, kas veicināja investoru atgriešanos korporatīvo obligāciju un attīstības valstu obligāciju tirgos, kā arī noveda pie tā, kas ievērojami samazinājās spredi un pieauga cenas.

Fondu pārvaldnieki ievēroja iepriekš izstrādātās stratēģijas. Akciju fondu pārvaldnieks, izmantojot tirgus samazinājumu mēneša sākumā, līdz minimumam samazināja naudas līdzekļu daļu, sagaidot labvēlīgu ASV problēmu risinājumu. Tāpat turpinājās septembrī uzsāktā attīstības valstu daļas palielināšana portfelī. Mūsuprāt, attīstības valstu akciju indeksa atpalikšana kopš gada sākuma par vairāk kā 20% neatspoguļo reālo fundamentālo situāciju, kas ļauj prognozēt par iespējamu intereses atgriešanos šajā tirgū no investoru puses vidēja termiņa perspektīvā. Tomēr mēneša beigās tika fiksēta peļņa tajās pozīcijās, kuras, mūsuprāt, uzrādīja pārāk strauju un spēcīgu pieaugumu, kā arī tām piemīt paaugstināts valūtu risks, kas ievērojami palielina iespēju īstermiņa korekcijai.

Obligāciju fondos, ievērojot stabilizāciju amerikāņu parāda saistību tirgū un termiņu būtisku pārcelšanu par iespējamu QE programmas samazināšanu, arī tika ievērojami samazināta naudas līdzekļu daļa. Turklāt, neraugoties uz optimisma uzplaiksnījumu, mēs turpinām ievērot mērenu stratēģiju. Galvenie iepirkumi joprojām ir koncentrēti uz obligācijām ar vidēju durāciju un augstu kuponu ienesīgumu.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2013. gada 31. oktobri var iepazīties ABLV Bank mājas lapā, sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com