Jaunas iespējas investīcijām Krievijas rubļos

2011. gada 20. decembris, 18:00 / Ieguldījumi

Sākot no 2012. gada 16. janvāra ABLV Asset Management, IPAS, piedāvā iespēju iegādāties korporatīvo obligāciju fonda ABLV High Yield CIS Bond Fund1 daļas Krievijas rubļos.

Mūsu klienti pastāvīgi izrāda interesi par iespējām veikt investīcijas Krievijas rubļos. Tāpēc ABLV Asset Management, IPAS, speciāli viņiem ir radījis jaunu korporatīvo obligāciju apakšfondu ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund.

Atvērtā korporatīvo obligāciju investīciju fonda ABLV High Yield CIS Bond Fund līdzekļi tiek investēti īstermiņa un vidēja termiņa parādsaistībās, kuru izpildi garantē NVS valstu korporācijas un finanšu institūcijas. Minimālā ieguldījumu summa fondā ABLV High Yield CIS Bond Fund ir 30 000 RUB.

Īpaši svarīgi, ka šī, tāpat kā citu ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto atvērto investīciju fondu apliecības ir vērtīgs aktīvs un finanšu instruments, pret kura ķīlu var operatīvi saņemt finansējumu EUR un USD valūtās finanšu instrumentu iegādei vai citiem mērķiem. Sīkāk par finansēšanu pret finanšu instrumentu ķīlu lasiet bankas mājas lapā.

Ar Fonda prospektu, Nolikumu par ABLV High Yield CIS Bond Fund pārvaldību un aktuālo cenrāža versiju arī var iepazīties mājas lapā.

1 Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē