Vecrīgā notiks «Bērnu galvaspilsētas» svētki

2007. gada 31. maijs / Bankas ziņas

Ar Aizkraukles bankas atbalstu ša gada 2. junija Riga tiks svineti Starptautiskajai bernu aizsardzibas dienai veltiti svetki, kuru laika Vecriga klus par «Bernu galvaspilsetu».

Svetku merkis ir demonstret, ka berniem un jauniešiem kvalitativi un aktivi pavadit brivo laiku. Svetku laika visi vares novertet bernu veikumu dazadas interešu izglitibas, kulturas un jaunrades jomas, iesaistities radošajas darbnicas un informativajas akcijas atrast sev piemerotako nodarbi, piedalities sportiskas aktivitates.

Vecriga — Doma laukums, Livu laukums, Strelnieku un Ratslaukums, ka ari Bastejkalns un Peterbaznicas priekšlaukums — šaja laika klus par istu «Bernu galvaspilsetu».

Svetku atklašana notiks 2. junija plkst. 13.00 Doma laukuma, bet to centralais notikums bus plkst. 18.00, kad Doma laukuma tiks rikots svetku koncerts, kur visus mazos un lielos Rigas iedzivotajus izklaides Janis Stibelis, Marija Naumova, Olga Rajecka, Gunars Kalninš, «Dzeguzite», «Knipas un knauki» un citi makslinieki.

Plašaka informacija par svetkiem pieejama «Bernu galvaspilsetas» oficialaja majas lapa www.bernugalvaspilseta.lv.

Aizkraukles banka ir viens no lielakajiem bernu, kulturas un makslas projektu atbalstitajiem Latvija. Banka ir ziedojusi Bernu kliniskas universitates slimnicas remontam, labiekartošanai un mediciniskas aparaturas iegadei, atbalstijusi Rundales pils atjaunošanu, atbalsta Latvijas Laikmetigas Makslas muzeja kolekcijas izveidošanu, izveidojusi vairakus bernu rotalu laukumus un turpina realizet virkni citu labdaribas un mecenatisma projektus.