Pakalpojumu cenrādis un dokumenti

Mūsu pakalpojumu aktuālos dokumentus un iesniegumu formas iesakām apskatīt un saglabāt turpmākam darbam, izmantojot programmu Adobe Reader.

Pakalpojumi
 • Kases pakalpojumi, internetbanka un izziņas

  Doties uz sadaļu "Kases pakalpojumi"Kases pakalpojumi

  Skaidras naudas izmaksa1

  EUR (monētas un banknotes)
  0,2%, min. 3 EUR

  USD (banknotes)

  0,5%, min. 3 EUR

  Skaidras naudas iemaksa

  EUR (monētas un banknotes)
  3 EUR

  USD (banknotes)

  0,2%, min. 3 EUR maks. 50 EUR


  1Tikai trešo personu līdzekļu izmaksa.
  Stājas spēkā no 2018. gada 1. oktobra


  Kases operācijas

  Komisija

  EUR (monētas un banknotes) vai USD (banknotes) skaidras naudas izmaksa1

  2%, min. 10 EUR

  EUR (monētas un banknotes) skaidras naudas iemaksa
  3 EUR

  USD (banknotes) skaidras naudas iemaksa

  1%, min. 10 EUR


  1Tikai trešo personu līdzekļu izmaksa.

  Doties uz sadaļu "Autorizācijas rīki"Internetbanka un izziņas

  Pakalpojumu cenrādis Latvijas klientiem

  Internetbanka un autorizācijas rīki

  Internetbanka
  Internetbankas pieslēgšana, atbloķēšana un paroles maiņa
  bez maksas
  Elektroniskā kodu karte
  Pirmās elektroniskās kodu kartes izsniegšana
  bez maksas
  Elektroniskā kodu karte aizvietošana
  bez maksas

  Digipass 270 vai Digipass 300 Comfort

  izsniegšana vai maiņa

  bez maksas

  atbloķēšana

  bez maksas

  Mobilais Digipass izsniegšana bez maksas

  Izziņas, izraksti un pārskati

  Apliecināts konta izraksts vai pārskats pēc pieprasījuma

  par tekošo kalendāra gadu 7 EUR + PVN

  par iepriekšējiem gadiem

  15 EUR+ PVN

  Izziņa par kontu statusu vai atlikumiem

  15 EUR + PVN

  Cita satura izziņa vai vēstule (t.sk. revidentam vai Valsts Ieņēmumu dienestam paredzētā)

  100 EUR + PVN


  Citi pakalpojumi  Komisija, t.sk. PVN

  Kurjerpasts1

  sūtījums pa Latviju

  5 EUR

  sūtījums uz citu Eiropas Savienības valsti 40 EUR
  sūtījums uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu 40 EUR
  sūtījums uz citu valsti 60 EUR

  Identifikācijas dokumentu tulkošanas nodrošināšana

  faktiskās izmaksas


  1 Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg.


  Stājas spēkā no 2018. gada 1. oktobra


  Izziņas

  Komisija

  Izziņa par konta statusu

  50 EUR + PVN

  Cita satura izziņa vai vēstule
  100 EUR + PVN

  Izziņas notariāls apliecinājums, dokumentu tulkojumi vai citi trešo personu sniegtie pakalpojumi

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi  Pārskati vai izraksti

  Komisija

  Regulārais pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli (reizi mēnesī / ceturksnī)1

  bezmaksas

  Pārskats vai izraksts pēc pieprasījuma
  100 EUR + PVN


  Internetbanka un autorizācijas rīki

  Komisija

  Internetbankas pieslēgšana, atbloķēšana un paroles maiņa

  bezmaksas

  Autorizācijas rīku izsniegšana, aizvietošana, atbloķēšana
  bezmaksas


  Kurjerpasts2

  Komisija

  Sūtījums pa Latviju

  10 EUR + PVN

  Sūtījums uz citu valsti
  60 EUR + PVN

  1Regulārā pārskata par ieguldījumu portfeļa stāvokli saņemšana ir iespējama tikai internetbankā.

  2Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg.

 • Kredīti/Saistības

  Doties uz sadaļu "Kredīti/Saistības"Hipotekārie kredīti

  Hipotekārie kredīti

  Nosacījumu izmaiņas:


      atmaksas datuma maiņa

  30 EUR

      nodrošinājuma līgumos, tajā skaitā ķīlas devēja maiņa

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      kredīta / nodrošinājuma līguma pārjaunojums

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      citu nosacījumu izmaiņas

  1% no kredīta atlikuma, min. 100 EUR

  Papildu nodrošinājuma noformēšana

  bez maksas

  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā

  bez maksas

  Personālais kredīts saistību refinansēšanai

  Nosacījumu izmaiņas

  50 EUR

  Dokumentu apstrāde daļējas pirmstermiņa atmaksas gadījumā

  bez maksas

  Fiksētā kapitāla lietošanas likme, gadā 14%

  Citi pakalpojumi

  Ķīlas nodibināšanas, pārjaunošanas vai dzēšanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos reģistros

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi

  Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana1

  1 000 EUR

  Plānveida privatizācija klienta vārdā

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi

  Ķīlas priekšmeta apsekošana

  50 EUR + PVN

  Piekrišanas sagatavošana2

      darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu

  30 EUR +PVN

      citiem mērķiem

  pēc vienošanās, min. 50 EUR + PVN

  Apgrūtinājuma vai hipotēkas dzēšana Zemesgrāmatā

  30 EUR +PVN


  1 Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Banku uz citu kredītiestādi vai, kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Banku izpildi, un pārdošanas summa tiek novirzīta klienta saistību pret Banku izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās.
  2 Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus.


  Stājas spēkā no 2018. gada 1. oktobra


  Hipotēku kredīti

  Komisija

  Nosacījumu izmaiņas: atmaksas datuma maiņa

  50 EUR

  Nosacījumu izmaiņas: nodrošinājuma līgumos,
  t.sk. ķīlas devēja maiņa, kredīta / nodrošinājuma līguma pārjaunojums
  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

  Nosacījumu izmaiņas: citu nosacījumu maiņa

  1% no kredīta atlikuma, min. 200 EUR

  Papildu nodrošinājuma noformēšana
  bez maksas
  Dokumentu apstrāde daļējas vai pilnas pirmstermiņa atmaksas gadījumā
  bez maksas
  Ķīlas dzēšanas noformēšana Zemesgrāmatā
  30 EUR + PVN
  Ķīlas nodibināšanas, pārjaunošanas vai dzēšanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos reģistros
  faktiskie izdevumi
  Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana1
  1 000 EUR
  Plānveida privatizācija klienta vārdā
  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi
  Ķīlas priekšmeta apsekošana
  50 EUR + PVN
  Piekrišanas sagatavošana2


     darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu
  50 EUR + PVN
     citiem mērķiem
  pēc vienošanās, min. 50 EUR + PVN  Patērētāju kredīti

  Komisija

  Nosacījumu izmaiņas

  50 EUR


  1Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Banku uz citu kredītiestādi vai, kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Banku izpildi, un pārdošanas summa tiek novirzīta klienta saistību pret Banku izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās.

  2Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus.

 • Apdrošināšana

  Doties uz sadaļu "Apdrošināšana"Apdrošināšana

  Pakalpojumu komisijas  
  Apdrošināšanas polises noformēšana bez maksas
  Iesniegtas bankas akceptēta apdrošinātāja polises pārbaude1 bez maksas
  Iesniegtas bankas neakceptēta apdrošinātāja polises pārbaude 150 EUR


  1 Ar ABLV Bank akceptēto apdrošināšanas sabiedrību sarakstu var iepazīties bankas tīmekļa vietnē vai vēršoties bankā.


  Nosacījumi ieķīlāta īpašuma apdrošināšanai  
  Maksimālais pieļaujamais pašrisks:  
      dzīvoklim 150 EUR
      privātmājai 750 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
  Atjaunošanas vērtība par 1 m2  
      dzīvoklim, privātmājai 1 000 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli