Vēlos kļūt par klientu

Ar šo piekrītu, ka visi šajā formā iesniegtie personas dati ir pareizi un piekrītu, ka pārzinim ABLV Bank, AS (adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 23) ir tiesības apstrādāt visus manus šajā formā iesniegtos personas un ar šo formu saistītos tehniskos datus ar mērķi piedāvāt un sniegt bankas pakalpojumus, kā arī izmantot personas datus komerciālu paziņojumu un piedāvājumu nosūtīšanai.


Saviem datiem Jūs varat piekļūt, iesniedzot iesniegumu ABLV Bank, AS, Rīgā, Elizabetes ielā 23.