Vērtspapīru pārvešana

Ņemot vērā, ka no 2018.gada 12.jūlija likvidējamai ABLV Bank, AS ir anulēta licence kredītiestādes darbībai, likvidējamā ABLV Bank, AS ir pārtraukusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Ja personām, kurām likvidējamā ABLV Bank, AS sniedza ieguldījumu pakalpojumus, pieder vērtspapīri, kuri joprojām atrodas likvidējamās ABLV Bank, AS turējumā, šīs personas tiek aicinātas pārvest šādus vērtspapīrus pie citiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, šim mērķim iesniedzot attiecīgu rīkojumu likvidējamai ABLV Bank, AS.