Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

Nosacījums finansējuma saņemšanai ir ieguldījumu aktīvu esamība, pret kuru ķīlu mēs esam gatavi izsniegt papildu līdzekļus. Finansējums ir pieejams USD, EUR, RUB, GBP un CHF.

Finansēšanas nosacījumi dažādiem ieguldījumu aktīviem ir atšķirīgi attiecībā uz maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu, kā arī kredīta likmes apmēru. Pieejamais kredīta limits ir atkarīgs no ieguldījumu aktīva kategorijas, emitenta valsts, emitenta kredītreitinga (obligācijām) un emitējošās kompānijas kapitalizētās vērtības (akcijām).

Finansēšanas saņemšanas nosacījumi

Ieguldījumu aktīva kategorija Pieejamais kredīta limits*
Valdības, valsts centrālo banku un pārvalstisko organizāciju (supranationals) obligācijas Līdz 96% no tirgus vērtības
Korporatīvās obligācijas Līdz 75% no tirgus vērtības
ABLV Bank emitētās obligācijas
(izņemot subordinētās obligācijas)
90% no tirgus vērtības
Akcijas Līdz 70% no tirgus vērtības
ABLV Asset Management, IPAS,
pārvaldītie ieguldījumu fondi
Līdz 80% no tirgus vērtības
Atlikumi dārgmetālu kontos 70% no tirgus vērtības
Atlikumi naudas kontos 90% no konta atlikuma finansēšanas valūtas ekvivalentā

* Norādītā pieejamā kredīta limita proporcija ir indikatīva. Aktuāla informācija par piešķiramā finansējuma pret ieguldījumu portfeļa ķīlu proporcijām ir atspoguļota mūsu tarifos.

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.