Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

Ja jūs investējat līdzekļus dārgmetālos un vērtspapīros, tai skaitā pērkat ieguldījumu fondu daļas vai mūsu bankas emitētās obligācijas, jums paveras papildu iespējas — finansēšana pret to finanšu instrumentu ķīlu, dārgmetāliem un brīvajiem līdzekļiem naudas kontā, kas atrodas jūsu ieguldījumu portfelī.

Saņemto finansējumu jūs varat novirzīt vērtspapīru un/vai dārgmetālu iegādei vai citiem mērķiem. Galvenais priekšnosacījums finansējuma saņemšanai ir ieguldījumu aktīvu esamība, pret kuru ķīlu mēs esam gatavi izsniegt papildu līdzekļus. Finansējums ir pieejams USD, EUR, RUB, GBP un CHF.

  1. Ja finansējums ir nepieciešams vērtspapīru un/vai dārgmetālu iegādei, jums ir jāiesniedz tikai pieteikums par vēlamā ieguldījumu aktīva iegādi. Kredītu piešķirs automātiski tādā apmērā, kas atbilst starpībai starp ieguldījumu aktīva iegādes summu un naudas līdzekļu faktisko atlikumu naudas kontā.
  2. Ja jūs vēlaties saņemt papildu naudas līdzekļus pret ieguldījumu portfeļa ķīlu, jums ir jāiesniedz pieteikums par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no naudas konta uz norēķinu kontu. Kredītu piešķirs automātiski tādā apmērā, kas atbilst starpībai starp pārskaitījuma summu un naudas līdzekļu faktisko atlikumu naudas kontā.

Finansēšanas nosacījumi dažādiem ieguldījumu aktīviem ir atšķirīgi attiecībā uz maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu, kā arī kredīta likmes apmēru. Pieejamais kredīta limits ir atkarīgs no ieguldījumu aktīva kategorijas, emitenta valsts, emitenta kredītreitinga (obligācijām) un emitējošās kompānijas kapitalizētās vērtības (akcijām).

Finansēšanas saņemšanas nosacījumi

Ieguldījumu aktīva kategorija Pieejamais kredīta limits*
Valdības, valsts centrālo banku un pārvalstisko organizāciju (supranationals) obligācijas Līdz 96% no tirgus vērtības
Korporatīvās obligācijas Līdz 75% no tirgus vērtības
ABLV Bank emitētās obligācijas
(izņemot subordinētās obligācijas)
90% no tirgus vērtības
Akcijas Līdz 70% no tirgus vērtības
ABLV Asset Management, IPAS,
pārvaldītie ieguldījumu fondi
Līdz 80% no tirgus vērtības
Atlikumi dārgmetālu kontos 70% no tirgus vērtības
Atlikumi naudas kontos 90% no konta atlikuma finansēšanas valūtas ekvivalentā

* Norādītā pieejamā kredīta limita proporcija ir indikatīva. Aktuāla informācija par piešķiramā finansējuma pret ieguldījumu portfeļa ķīlu proporcijām ir atspoguļota mūsu tarifos.

Atšķirībā no citiem finansēšanas veidiem, finansēšanas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu priekšrocība ir tās piešķiršanas ātrums — mēs sniedzam finansējumu tajā pat dienā.