Pensiju plāna daļas vērtība

Plāna nosaukums
Valūta Tīrā aktīvu vērtība
(NAV)
ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns EUR 1,00