Krājkonti

Ja jūs vēlaties izveidot uzkrājumus un saņemt papildu ienākumus no saviem ieguldījumiem, vienlaicīgi saglabājot iespēju piekļūt saviem līdzekļiem, mēs piedāvājam izdevīgi izvietot brīvos līdzekļus krājkontos.

Krājkonti sniedz iespēju saņemt procentu ienākumus un rīkoties ar saviem līdzekļiem: jūs varat bez ierobežojumiem papildināt krājkontu, kā arī nepieciešamības gadījumā pārskaitīt daļu vai visus krājkontā noguldītus līdzekļus, iepriekš brīdinot par to mūs.

Mēs piedāvājam divu veidu krājkontus:

 • Krājkonts
  Ļauj saņemt procentu ienākumus un dod iespēju pārskaitīt daļu vai visu kontā noguldīto summu, brīdinot mūs 7 kalendārās dienas iepriekš.
 • EKSTRA krājkonts
  Dod iespēju saņemt lielākus procentu ienākumus un ļauj pārskaitīt daļu vai visu kontā noguldīto summu, brīdinot mūs 33 kalendārās dienas iepriekš.
Katrai valūtai tiek atvērts atsevišķs konts uz neierobežotu laiku, t.i. krājkonts pēc būtības ir beztermiņa.

Mūsu krājkontu izmantošanas priekšrocības

 1. Procentu ienākumu saņemšana par krājkonta ikdienas atlikumu
  • Krājkontu procentu likmes ir atkarīgas no starpbanku procentu likmju izmaiņām un mēs tās pārskatam katru mēnesi.
  • Procenti par konta atlikumu tiek aprēķināti ik dienu — procentu likme ir atkarīga no valūtas un krājkonta atlikuma lieluma.
  • Reizi mēnesī jūsu izvēlētajā datumā uzkrātie procenti tiek ieskaitīti jūsu krājkontā vai norēķinu kontā pie mums.
 2. Krājkonta papildināšana
  • Jūs varat neierobežoti papildināt krājkontu no sava norēķinu konta pie mums.
  • Pārskaitījumus starp viena klienta norēķinu kontu un krājkontu mēs veicam bez maksas.
 3. Līdzekļu pārskaitīšana no krājkonta uz savu norēķinu kontu
  • Līdzekļu pārskaitīšana no krājkonta, iepriekš brīdinot mūs (brīdināšanas termiņš ir atkarīgs no krājkonta veida), tiek veikta bez maksas.
  • Ja ir nepieciešams, līdzekļus no krājkonta var pārskaitīt nekavējoties: šajā gadījumā komisija ir 0,05% no pārskaitāmās summas, min. 50 EUR. Nepieciešamo summu mēs pārskaitīsim no krājkonta uz jūsu norēķinu kontu 24 stundu laikā no rīkojuma iesniegšanas brīža.
 4. Operatīva krājkonta pārvaldīšana internetbankā
  • jauna krājkonta atvēršana;
  • pārskaitījumi starp jūsu norēķinu kontu un krājkontu;
  • iespēja apskatīt krājkonta atlikumus, ka arī uzkrātos procentus;
  • iespēja pieteikt krājkonta pārskatu par interesējošu periodu.

Mēs esam gatavi vienas dienas laikā piešķirt jums overdraftu pret krājkontā esošu līdzekļu ķīlu uz izdevīgiem nosacījumiem, neizņemot noguldītos līdzekļus pirms termiņa. Ja jūs plānojat savu aktīvu noguldīšanu ilgtermiņā un esat gatavi uzticēt to pārvaldīšanu profesionāļiem, iesakām izskatīt iespēju iegādāties mūsu atvērto ieguldījumu fondu daļas vai individuālas ieguldījumu pārvaldīšanas iespējas.

 • Labas kredītvēstures sākums

  Mūsu klientam, kura uzņēmējdarbība ir saistīta ar ražošanas un kuģa iekārtu vairumtirdzniecību, reiz radās ārkārtēja nepieciešamība pēc finanšu līdzekļiem, lai viņš spētu norēķināties ar saviem sadarbības partneriem par preču piegādi.
  • Norēķinu konta atlikums nebija pietiekams maksājuma veikšanai, un klients vērsās pie mums ar lūgumu palīdzēt.

   Tobrīd klientam bija atvērts EKSTRA krājkonts, kurā bija izvietoti līdzekļi, bet klients neplānoja tos steidzami izņemt. Mēs piedāvājām viņam overdraftu pret naudas līdzekļiem krājkontā, klients piekrita un veiksmīgi nosūtīja maksājumu saviem partneriem.

  • Šo overdraftu klients atmaksāja pat agrāk par noteikto termiņu, un izrādījās, ka šis bija pirmais kredīts viņa mūžā! Tādējādi klients ar mūsu palīdzību saglabāja stabila un droša partnera reputāciju kontrahentu acīs, turklāt izveidoja sev arī savu labu kredītvēsturi.

  Andrejs Trofimovs

  Privātbaņķieru nodaļas „Austrumi” vadītājs