Depozīti

Konservatīviem investoriem viens no svarīgākajiem faktoriem uzkrājumu veidošanā ir garantēts ieguldījumu ienesīgums. Šim mērķim vispiemērotākais ieguldījumu veids ir depozīts.

Mūsu piedāvāto depozītu priekšrocības

 1. Stabilu un prognozējamu procentu ienākumu saņemšana
  • Procentu likme tiek noteikta depozīta noguldīšanas dienā un tā paliek spēkā visā depozīta līguma darbības laikā.
  • Mēs regulāri pārskatam depozītu procentu likmes, pieskaņojot savu piedāvājumu tirgū valdošajai situācijai. Katrai no valūtām tiek piedāvātas atšķirīgas procentu likmes, kas ir atkarīgas arī no depozīta termiņa un summas.
 2. Iespēja noguldīt depozītu uz individuāliem nosacījumiem
 3. Ērta depozītu pārvaldīšana internetbankā
  • Jaunu depozītu noguldīšana.
  • Iespēja apskatīt noguldīto depozītu statusu, ka arī uzkrāto procentu summu.
 4. Lojāli nosacījumi depozītu pirmstermiņa izmaksai
  • Ja kādu iemeslu dēļ jūs gribēsiet pirms termiņa saņemt depozītā noguldītos līdzekļus, mēs veiksim depozīta pirmstermiņa izmaksu 20 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma.
  • Izmaksājot depozītu pirms termiņa, mēs izmaksājam procentus, kuri ir aprēķināti par laiku līdz depozīta izmaksas dienai, bet vēl nav izmaksāti.

Ja jums būs nepieciešami papildus līdzekļi, bez lojāliem depozīta pirmstermiņa izmaksas nosacījumiem mēs piedāvājam arī iespēju saņemt overdraftu pret depozītu, nepārtraucot līgumu. Iesakām izskatīt arī citas ieguldījumu iespējas: mūsu atvērto ieguldījumu fondu daļu iegādi vai individuālu ieguldījumu pārvaldīšanu.