Krājkonts

Krājkonts bērniem ļauj veidot garantētu uzkrājumu bērniem līdz viņu pilngadībai. Uzkrātos līdzekļus bērns varēs izmantot mācībām augstskolā, biznesa uzsākšanai vai citiem mērķiem.

Līdzekļus no krājkonta varēs izņemt bērns, sasniedzot 18 gadu vecumu. Līdz tam kontu var pārvaldīt un papildināt bērna vecāki vai aizbildņi.

Krājkonts bērniem atbilst EKSTRA krājkonta nosacījumiem, kas dod iespēju saņemt lielākus procentu ienākumus nekā parastais krājkonts.

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.