Ieguldījumu portfelis

Jūs varat izveidot ieguldījumu portfeli saviem bērniem ABLV ieguldījumu fondu apliecību glabāšanai. Pieeja portfelim ir ierobežota — bērns tam varēs piekļūt sasniedzot 18 gadu vecumu.

Ieguldījumu portfelis bērniem nodrošina iespēju:

  • vecākiem / aizbildņiem atvērt ieguldījumu portfeli bērnam,
  • veidot uzkrājumus kopš bērna dzimšanas līdz viņa pilngadības sasniegšanai,
  • veidot ieguldījumus ABLV ieguldījumu fondu apliecībās, pārvedot tās no vecāku / aizbildņa ieguldījumu portfeļa uz bērna ieguldījumu portfeli.
  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.