Uzkrājumi bērniem

Katrs vecāks vēlas parūpēties par savu bērnu labklājību nākotnē. Veidojot uzkrājumus, jūs nodrošināsiet bērniem garantētus finanšu pamatus brīdi, kad viņi sasniegs pilngadību un uzsāks pieaugušo dzīvi.

Šo mērķu īstenošanai piedāvājam līdzekļu uzkrāšanas produktus — ieguldījumu portfeli un krājkontu nepilngadīgiem klientiem.

Sazinieties ar savu privātbaņķieri, lai piemeklētu risinājumu, kas ir piemērots tieši jums.

  • Ieguldījumu portfelis

    Jūs varat izveidot ieguldījumu portfeli saviem bērniem ABLV ieguldījumu fondu apliecību glabāšanai. Pieeja portfelim ir ierobežota — bērns tam varēs piekļūt sasniedzot 18 gadu vecumu.

  • Krājkonts

    Krājkonts bērniem ļauj veidot garantētu uzkrājumu bērniem līdz viņu pilngadībai. Uzkrātos līdzekļus bērns varēs izmantot mācībām augstskolā, biznesa uzsākšanai vai citiem mērķiem.