Noguldījumi

Pēc noteikta labklājības līmeņa sasniegšanas ir svarīgi to saglabāt un palielināt. Uzkrājumu veidošana garantē miera sajūtu šodien un vēl lielākas iespējas rīt.

Īstermiņa uzkrājumus var izveidot, izdevīgi noguldot brīvus naudas līdzekļus krājkontos. Tie nodrošina elastīgu jūsu uzkrājumu pārvaldīšanu: krājkontu var neierobežoti papildināt, kā arī pārskaitīt līdzekļus no tā, iepriekš brīdinot par to mūs.

Depozīti nodrošina iespēju veidot uzkrājumus vidējam un ilgam termiņam.

Vienmēr, kad jums būs ātri nepieciešami papildus līdzekļi norēķinu veikšanai, jūs varēsiet saņemt overdraftu pret savu noguldījumu ķīlu, neizņemot noguldītus līdzekļus pirms termiņa.

Krājkonti un krājkonti EKSTRA

Procentu ienākumi par periodu no 24.02.2018. līdz 27.03.2018. tika aprēķināti un ieskaitīti klientu norēķinu kontos līdz 29.03.2018. Ņemot vērā 27.03.2018. ieviesto 0% likmi visiem krājkontiem, pozitīvie atlikumi visos krājkontos tiek pārvesti uz klientu norēķinu kontiem. Savukārt paši krājkonti tika slēgti 04.04.2018.

Informācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību pieejama šeit.

Informācija par Garantēto atlīdzības izmaksu pieejama šeit.