Informācija par ABLV Asset Management, IPAS atalgojuma politiku un praksi

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) personāla un atalgojuma politika (turpmāk – atalgojuma politika vai politika) ir noteikta ABLV Grupas ietvaros. Atalgojuma politika ir izveidota ar mērķi piesaistīt attiecīgas kvalifikācijas darbiniekus un motivēt tos, vienlaikus, neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veiktā darba ietekmi ilgtermiņa kontekstā.

Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas:

  • nerosina Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un pensiju plāna (turpmāk – ieguldījumu portfeļi) riska profiliem un prospektiem vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos;
  • neierobežo Sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finanšu stāvokli un maksātspēju;
  • atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai un tās pārvaldē esošu ieguldījumu portfeļu ieguldījumu stratēģijai, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai.

Atalgojumu politiku un tai atbilstošus normatīvos aktus izstrādā un apstiprina Sabiedrības mātes uzņēmums. Tās īstenošanu nodrošina Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Sabiedrības padomes uzraudzībā.

Informācijas par ABLV Asset Management, IPAS atalgojuma politiku un praksi 2018.gadā atklāšanas paziņojuma pilnu versiju var apskatīt pievienotajā dokumentā:

ABLV Asset Management, IPAS informācijas atklāšanas paziņojums par 2018. gadu pdf, 163 kb