Fondu daļas vērtība

Fonda nosaukums Valūta Pārdošanas cena Atpakaļpirkšanas cena Tīrā aktīvu vērtība
(NAV)
ABLV European Industry EUR Equity Fund EUR 10,51 10,35 10,35
ABLV European Corporate EUR Bond Fund EUR 11,63 11,51 11,51
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund EUR 16,11 15,96 15,96
ABLV Global EUR Stock Index Fund EUR 9,67 9,52 9,52
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund USD 11,88 11,76 11,76
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund USD 17,25 17,08 17,08
ABLV Global Corporate USD Bond Fund USD 11,40 11,29 11,29
ABLV Global USD Stock Index Fund USD 11,53 11,36 11,36
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund USD 17,53 17,35 17,35
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund USD 10,32 10,17 10,17
ABLV US Industry USD Equity Fund USD 12,90 12,71 12,71

Fondu daļas vērtības grafiki