Fondu daļas vērtība

Fonda nosaukums Valūta Pārdošanas cena Atpakaļpirkšanas cena Tīrā aktīvu vērtība
(NAV)
ABLV European Industry EUR Equity Fund EUR 12,51 12,32 12,32
ABLV European Corporate EUR Bond Fund EUR 11,16 11,05 11,05
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund EUR 14,39 14,25 14,25
ABLV Global EUR Stock Index Fund EUR 11,02 10,86 10,86
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund USD 12,62 12,49 12,49
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund USD 16,96 16,80 16,80
ABLV Global Corporate USD Bond Fund USD 12,26 12,13 12,13
ABLV Global USD Stock Index Fund USD 14,04 13,84 13,84
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund USD 13,05 12,92 12,92
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund USD 10,85 10,69 10,69
ABLV US Industry USD Equity Fund USD 17,68 17,42 17,42

Fondu daļas vērtības grafiki