Fondu daļas vērtība

Fonda nosaukums Valūta Pārdošanas cena Atpakaļpirkšanas cena Tīrā aktīvu vērtība
(NAV)
ABLV European Industry EUR Equity Fund EUR 14,25 14,04 14,04
ABLV European Corporate EUR Bond Fund EUR 12,24 12,12 12,12
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund EUR 16,98 16,82 16,82
ABLV Global EUR Stock Index Fund EUR 12,87 12,68 12,68
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund USD 13,40 13,26 13,26
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund USD 19,05 18,86 18,86
ABLV Global Corporate USD Bond Fund USD 12,78 12,65 12,65
ABLV Global USD Stock Index Fund USD 17,04 16,79 16,79
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund USD 19,78 19,58 19,58
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund USD 12,88 12,69 12,69
ABLV US Industry USD Equity Fund USD 20,92 20,61 20,61

Fondu daļas vērtības grafiki