Paziņojums par izmaiņām ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2018. gada 5. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar AS “Baltic International Bank” izvēli par ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanku.

Veiktās izmaiņas attiecas uz jaunas turētājbankas rekvizītiem un tās Starpnieksabiedrību sarakstu, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtību, ierobežojuma ieguldījumiem citās valūtās uzstādīšanu un redakcionāliem precizējumiem.

Minētie grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stāsies spēkā ar brīdi, kad pilnā apjomā stāsies spēkā ABLV Asset Management, IPAS līgums ar AS "Baltic International Bank" par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem, kas savukārt notiks pēc visu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem.

Pēc līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanas spēkā ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldības darbība tiks atsākta ierastajā režīmā, kā rezultātā tiks atjaunota arī iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu apliecības.

Par fondu normatīvo dokumentu minēto grozījumu stāšanos spēkā tiks paziņots atsevišķi.

Ieguldījumu fondu dokumenti ar grozījumiem, kas reģistrēti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 2018. gada 5. novembrī (vēl nav stājušies spēkā):

ABLV Emerging Markets Bond Fund fonda prospekts pdf, 706 Kb
ABLV Emerging Markets Bond Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 388 Kb
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 160 Kb
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 160 Kb

ABLV High Yield CIS USD Bond Fund fonda prospekts pdf, 643 Kb
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 381 Kb
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 160 Kb

ABLV Global Corporate USD Bond Fund fonda prospekts pdf, 646 Kb
ABLV Global Corporate USD Bond Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 386 Kb
ABLV Global Corporate USD Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 160 Kb

ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda prospekts pdf, 643 Kb
ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 384 Kb
ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 159 Kb

ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts pdf, 648 Kb
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 384 Kb
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 160 Kb

ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund fonda prospekts pdf, 644 Kb
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 381 Kb
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 162 Kb

ABLV Global Stock Index Fund fonda prospekts pdf, 746 Kb
ABLV Global Stock Index Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 384 Kb
ABLV Global USD Stock Index Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 162 Kb
ABLV Global EUR Stock Index Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 163 Kb

ABLV US Industry USD Equity Fund fonda prospekts pdf, 680 Kb
ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 381 Kb
ABLV US Industry USD Equity Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 162 Kb

ABLV European Industry EUR Equity Fund fonda prospekts pdf, 681 Kb
ABLV European Industry EUR Equity Fund fonda pārvaldes nolikums pdf, 377 Kb
ABLV European Industry EUR Equity Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija pdf, 162 Kb