ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

Fonda kategorija kopējā ienesīguma fonds
Fonda pārvaldnieks ABLV Asset Management, Andrejs Piļka
Turētājbanka ABLV Bank
Auditors KPMG Baltics
Izveides datums 2015. gada februāris
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1,50% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,50%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms 1 000 USD
ISIN LV0000400919
Nasdaq Riga kods ABLMATFR
Bloomberg ticker ABLVMAU LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Kopējā ienesīguma fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus dažāda veida finanšu instrumentos (obligācijās, akcijās, ETF), kuru sadalījums var mainīties atkarībā no dominējošajiem tirgus apstākļiem un tendencēm.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem.

Fonds ir iekļauts 4. riska kategorijā atbilstoši fonda ienesīguma rādītājiem pēdējo 5 gadu laikā. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.