Dārgmetālu konti

Mēs piedāvājam iespēju veikt ieguldījumus dārgmetālos, kuri bezskaidrā formā tiks uzskaitīti speciālā kontā ABLV Bank. Šī konta atlikums tiek izteikts kā dārgmetāla daudzums trojas uncēs (1 trojas unce = 31.1034768 grami).

Dārgmetālu konti ir paredzēti ērtai ieguldījumu darbības veikšanai — tie ļauj operatīvi un ar zemām izmaksām veikt tūlītējus bezskaidra dārgmetāla pirkšanas un pārdošanas darījumus, ievērojot attiecīgā dārgmetāla cenu kustību pasaules tirgos. Dārgmetāla tirgus vērtība jūsu kontā mainīsies līdz ar tā cenu tirgū.

Mēs piedāvājam veikts darījumus ar šādiem bezskaidriem dārgmetāliem:

  • zelts (XAU — zelta trojas unce)
  • sudrabs (XAG — sudraba trojas unce)
  • platīns (XPT — platīna trojas unce)
  • pallādijs (XPD — pallādija trojas unce)

Darījumu ar dārgmetāliem apstrādes efektivitāti, kā arī drošu to glabāšanu nodrošina mūsu ilgtermiņa partneri — vadošās Šveices un Luksemburgas bankas.

Dārgmetālu kontu izmantošanas priekšrocības

  1. Augsta likviditāte — dārgmetālu pirkšanas/ pārdošanas darījumi tiek izpildīti rīkojuma iesniegšanas dienā (T), ar norēķiniem pēc divām darbā dienām (T+2)
  2. Bezskaidra dārgmetāla faktisko vērtību neietekmē tādi papildus izdevumi kā stieņu izgatavošana, transportēšana un to glabāšana
  3. Dārgmetālu konta īpašnieks atbrīvo sevi no dārgmetāla stieņu transportēšanas un glabāšanas riskiem
  4. Dārgmetālu konti tiks iekļauti jūsu brokeru apkalpošanas ieguldījumu portfeļos, tādējādi nodrošinot informāciju par jūsu ieguldījumu aktīviem vienā izrakstā (atskaite internetbankā, kā arī regulārais izraksts par ieguldījumu portfeļa stāvokli)
  5. Uz dārgmetālu kontiem pilnībā attiecas nosacījumi par garantētajiem noguldījumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas “Noguldījumu garantiju likumu” — tāpat kā uz jebkuras valūtas atlikumiem kontos

Lai veiktu ieguldījumus dārgmetālos, jums jāatsūta mums aizpildīts Pieteikums ieguldījumu (brokeru) pakalpojumu saņemšanai. Ja jūs jau izmantojat brokeru pakalpojumus, pietiks ar Darījuma ar dārgmetāliem rīkojuma nosūtīšanu internetbankā.

Mēs esam gatavi piešķirt finansējumu pret ieguldījumu portfeļa ķīlu ieguldījumu apjoma palielināšanai vai citiem mērķiem.

Papildu informācija

Darījumi ar dārgmetāliem saistīti ar risku ciest zaudējumus, tajā skaitā, dārgmetālu tirgus vērtības izmaiņu rezultātā.