Ieguldījumu zelta glabāšana

Kopš seniem laikiem un arī mūsdienās zelts tiek uzskatīts par nezūdošu vērtību. Vēsturiski zelta pirkšana bija veids, kā izdevīgi ieguldīt un saglabāt aktīvus nestabilos ekonomiskajos apstākļos.

Ieguldījumu zelts ir augstas proves zelts, kas pieejams stieņu veidā. Par ieguldījumu zeltu uzskata zelta stieņus ar tīrību, ne mazāku par 995 daļām uz 1000.

Mēs piedāvājam pakalpojumu, kas ļaus jums mainīt zelta glabāšanas formu — konvertēt bezskaidro XAU atlikumu fiziskā formā (ieguldījumu zelta stieņos) un nodod tos ABLV Bank, AS, glabāšanā. Ieguldījumu zelta glabāšana tiek nodrošināta standarta stieņos, kuru svars atrodas robežās no 350 līdz 430 Trojas uncēm (ap 12 kg).

Šis pakalpojums ir pieejams juridiskajām personām, kuras izmanto mūsu brokeru pakalpojumus.

Ieguldījumu zelta glabāšanas bankā priekšrocības

  • Ieguldījumu zelta glabāšanu nodrošina mūsu sadarbības partneris — respektabla Šveices banka.
  • Ieguldījumu zelta stieņi, kas pieder mūsu klientiem, tiek glabāti atsevišķi no aktīviem, kas pieder bankai, tādejādi nodrošinot papildu drošību.
  • Detalizēta informācija par jums piederošiem stieņiem vienmēr ir pieejama ieguldījumu portfeļa atskaitē, kur tiek norādīts katra stieņa unikālais numurs, svars, prove, izgatavotājs un glabāšanas vieta.
  • Jebkurā brīdī ir iespējams ieguldījumu zeltu konvertēt atpakaļ bezskaidrā formā (XAU) uz dārgmetālu kontu.
  • Augsta likviditāte — konvertācijas darījums tiek noslēgts rīkojuma iesniegšanas dienā (T), ar norēķiniem pēc divām darbā dienām (T+2).

Ja jūs jau izmantojat mūsu brokeru pakalpojumus, piedāvājam 3 vienkāršus soļus, lai sāktu izmantot ieguldījumu zelta glabāšanas pakalpojumu:

  • atvērt dārgmetālu kontu;
  • iegādāties konvertācijai nepieciešamo zelta daudzumu Trojas uncēs (XAU);
  • konvertēt bezskaidro XAU atlikumu fiziskā formā (stienis).

Ja Jūs ir ieinteresējis šīs pakalpojums, lūdzam sazināties ar ABLV Capital Markets, IBAS, Ieguldījumu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem pa tālruni +371 6700 2777.

Papildu informācija

Veicot darījumus ar ieguldījumu zeltu, pastāv risks ciest zaudējumus, tajā skaitā, zelta tirgus vērtības izmaiņu rezultātā.

Ieguldījumu zelta glabāšanas pakalpojumam netiek piemērotas noguldījumu garantijas (saskaņā ar Latvijas Republikas “Noguldījumu garantiju likumu”), kā arī ieguldītāju aizsardzība (saskaņā ar Latvijas Republikas "Ieguldītāju aizsardzības likumu").

Klients uzņemas kontrahenta, kuru banka izmanto ieguldījumu zelta glabāšanai, saistību neizpildes risku.