Operācijas akciju, ETF un iespējas līgumu uz akcijām tirgū

Operācijas akciju tirgū nodrošina augstākus ienākumus, bet ir arī riskantākas, salīdzinot ar obligācijām.

Mēs esam gatavi nodrošināt jums pieeju vadošajiem pasaules un reģionālajiem akciju tirgiem. Jūs varat veikt tirdzniecību pasaules vadošajās finanšu biržās:

Bez darījumiem ar plaši zināmiem finanšu instrumentiem, tādiem kā akcijas un ETF, mēs piedāvājam iespējas veikt darījumus arī ar augstāka riska instrumentiem, tādiem kā iespēju līgumi uz akcijām.

Izmantojot brokeru pakalpojumus, jums paveras plašas operāciju iespējas:

 • maržinālā tirdzniecība;
 • piedalīšanas IPO;
 • dažādu korporatīvo notikumu īstenošana, piemēram, papildu emisiju iegāde un vērtspapīru apmaiņa

Minimālās lotes

Parasti akcijām, kas tiek tirgotas ASV biržās, minimālā lote ir 100 akcijas. Atkarībā no konkrēto vērtspapīru cenas darījuma summa var būt ļoti dažāda. Tomēr gadījumā, ja jūs esat ieinteresēts pirkt loti ar mazāk kā 100 akcijām, mēs iesakām sazināties ar mūsu speciālistiem, lai papildus noskaidrotu tāda darījuma veikšanas iespējas.

Opciju līgumos par akcijām, kuras tirgo ASV biržās, ir noteikta minimālā lote 1 līgumam, turklāt 1 līgums — tās ir tiesības pirkt vai pārdot 100 akcijas. Tādējādi, atkarībā no akcijas cenas parametriem un, atbilstoši, opcijas, ieguldītājiem ir iespējams operēt ar šādu instrumentu veidu, ieguldot pat par 1000 dolāriem mazākas summas.

Mēs esam gatavi piešķirt finansējumu pret jūsu ieguldījumu portfeļa ķīlu ieguldījumu apjoma palielināšanai vai citiem mērķiem.

 • Nodoklis no ienākuma no kapitāla un tā pieauguma

 • EMIR regulas prasības

 • Izmaksu ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

  Izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu pakalpojumiem, ietekmē klienta veikto ieguldījumu ienesīgumu. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Direktīvas 2014/65/ЕK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II) prasībām nepieciešams ar piemēru palīdzību uzskatāmi atspoguļot kā izmaksas ietekmē klientu veikto ieguldījumu ienesīgumu. Piemēriem ir ilustratīvs raksturs un tiek negarantē norādīto ienesīgumu nākotnē.

  Akcijas

  Gada sākumā pirktas un gada beigās pārdotas 1 000 akciju (pirkšanas cena 83,55 USD / pārdošanas cena 85,01 USD). Veikta dividenžu izmaksa 4 reizes gadā. Ienesīgums gada beigās:

  Ienesīgums, ja nepastāvētu nekādu komisiju, t.sk: 3 050 USD
      dividenžu izmaksa 1 590 USD
      pirkšanas / pārdošanas cenas starpība 1 460 USD
  Komisijas, t.sk.: 120 USD
      brokeru komisijas par pirkšanu 50 USD
      brokeru komisijas par pārdošanu 50 USD
      komisija par turēšanu (12 mēneši) 20 USD
  Ienesīgums, pēc komisijām 2 930 USD

  Ja nepastāvētu nekādu komisiju, tad klienta saņemtais ienesīgums būtu 3 050 USD. Savukārt, piemērotās komisijas 120 USD apmērā samazina klienta saņemto ienesīgumu līdz 2 930 USD.

 • Papildu informācija klientiem

  Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.