Operācijas ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem

Nākotnes līgumu biržas tirgus sniedz jums unikālas iespējas ieguldījumiem atvasinātajos instrumentos uz fondu indeksiem, naftu, zeltu, valūtām, dažādiem finanšu instrumentiem un pat laika apstākļu izmaiņām.

Galveno atvasināto instrumentu sarakstā ietilpst nākotnes līgumi un iespējas līgumi uz nākotnes līgumiem uz:

 • pasaules valūtām un valūtu pāriem;
 • procentu likmēm;
 • biržas indeksiem;
 • enerģētiskajiem resursiem;
 • metāliem;
 • dārgmetāliem;
 • koksni, lauksaimniecības produktiem utt.

Jūs varat veikt tirdzniecību vadošajās pasaules nākotnes līgumu biržās. Mēs piedāvājam iespējas strādāt arī reģionālajos tirgos.

Mēs esam gatavi piešķirt finansējumu pret jūsu ieguldījumu portfeļa ķīlu ieguldījumu apjoma palielināšanai vai citiem mērķiem.

 • Nodoklis no ienākuma no kapitāla un tā pieauguma

 • EMIR regulas prasības

 • Izmaksu ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

  Izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu pakalpojumiem, ietekmē klienta veikto ieguldījumu ienesīgumu. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Direktīvas 2014/65/ЕK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II) prasībām nepieciešams ar piemēru palīdzību uzskatāmi atspoguļot kā izmaksas ietekmē klientu veikto ieguldījumu ienesīgumu. Piemēriem ir ilustratīvs raksturs un tiek negarantē norādīto ienesīgumu nākotnē.

  Nākotnes līgums / Iespējas līgums

  5 kontrakti (viena kontrakta apjoms 62 500) iegādāti par cenu 1,350 USD un pārdoti par cenu 1,376 USD Ienesīgums pēc kontraktu pārdošanas:

  Ienesīgums, ja nepastāvētu nekādu komisiju 8 125 USD
  Komisijas, t.sk.: 150 USD
      brokeru komisijas par pirkšanu 75 USD
      brokeru komisijas par pārdošanu 75 USD
  Ienesīgums, pēc komisijām 7 975 USD

  Ja nepastāvētu nekādu komisiju, tad klienta saņemtais ienesīgums būtu 8 125 USD. Savukārt, piemērotās komisijas 150 USD apmērā samazina klienta saņemto ienesīgumu līdz 7 975 USD.

 • Papildu informācija klientiem

  Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.