Operācijas obligāciju tirgū

Ja jūs izvēlaties samērā konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, mēs piedāvājam pietiekami augstu drošību, veicot ieguldījumus obligācijās.

Obligāciju tirgū mēs sadarbojamies ar vadošām ārvalstu bankām un finanšu kompānijām. Pateicoties lielam kontraģentu skaitam, mēs varam piedāvāt jums iespējas veikt darījumus ar lielāko daļu parāda vērtspapīru.

Mēs nodrošinām darbu ASV un Eiropas tirgos, kuros jūs varat veikt darījumus ar valsts, korporatīvajām un pašvaldību obligācijām. Mēs nodrošinām pieeju arī lokālajiem obligāciju tirgiem, kuros obligācijas ir nominētas vietējās valūtās, kā arī Rietumeiropas, Austrumeiropas, Latīņamerikas, Āzijas un Āfrikas valstu valsts un korporatīvo eiroobligāciju tirgiem.

Bez pirkšanas un pārdošanas darījumiem jums ir iespēja piedalīties arī jauno parāda vērtspapīru izvietošanā, kā arī piedalīties izsolēs un ofertēs.

Minimālās lotes

ASV obligāciju tirgus visu kategoriju ieguldītājiem piedāvā plašas ieguldījumu iespējas. Tā, piemēram, vairumam valsts un korporatīvo obligāciju minimālās tirgotās lotes nominālā cena ir 1000 dolāri, bet GNMA, FNMA, FHLB, FHLMC obligācijas tiek tirgotas 10 vai 25 tūkstošu dolāru lotēs. Tomēr, ieguldot par 100000 tūkstošiem dolāru vai eiro mazākas summas pēc nomināla, konkrēto obligāciju iegādāšanās bieži vien ir iespējama tikai tad, ja šie vērtspapīri atrodas mūsu brokeru-partneru pārdošanai piedāvātajos sarakstos (inventories).

Darījumu standarta apjomi Eiropas parādu saistību tirgos un eiro obligāciju tirgū ir 500000 vai 1000000 pēc nomināla ieguldījumu veikšanas valūtā, bet mūsu klientu labā mums iespējams realizēt darījumus arī 100000 dolāru vai mazākā apjomā pēc nomināla.

Mēs esam gatavi piešķirt finansējumu pret jūsu ieguldījumu portfeļa ķīlu ieguldījumu apjoma palielināšanai vai citiem mērķiem.

 • Nodoklis no ienākuma no kapitāla un tā pieauguma

 • Izmaksu ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

  Izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu pakalpojumiem, ietekmē klienta veikto ieguldījumu ienesīgumu. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Direktīvas 2014/65/ЕK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II) prasībām nepieciešams ar piemēru palīdzību uzskatāmi atspoguļot kā izmaksas ietekmē klientu veikto ieguldījumu ienesīgumu. Piemēriem ir ilustratīvs raksturs un tiek negarantē norādīto ienesīgumu nākotnē.

  ABLV Bank obligācijas

  Gada sākumā ieguldīts 10 000 USD ABLV obligācijās ar fiksēto likmi 2,25% gadā (kupona izmaksa 2 reizes gadā). ABLV Bank obligācijas tiek turētas līdz to dzēšanas termiņa beigām. Ienesīgums pirmā gada beigās:

  Ienesīgums (kupona izmaksas), ja nepastāvētu nekādu komisiju 225 USD
  Komisijas, t.sk.: 110 USD
      brokeru komisijas par obligāciju pirkšanu 50 USD
      komisija par obligāciju turēšanu (12 mēneši) 60 USD
  Ienesīgums pēc ieturētajām komisijām 115 USD

  Ja nepastāvētu nekādu komisiju, tad klienta saņemtais ienesīgums būtu 2,25% (gadā). Savukārt, piemērotās komisijas 110 USD apmērā samazina obligāciju ienesīgumu pirmajā gadā līdz 1,15% (gadā).

  Citu emitentu obligācijas

  Gada sākumā ieguldīts 100 000 USD obligācijās ar fiksēto likmi 3,00% gadā (kupona izmaksa 2 reizes gadā). Obligācijas ir nopirktas par cenu 100% un pārdotas gada beigās par cenu 101%. Ienesīgums gada beigās:

  Ienesīgums, ja nepastāvētu nekādu komisiju, t.sk: 4 000 USD
      kupona izmaksa 3 000 USD
      pirkšanas / pārdošanas cenas starpība 1 000 USD
  Komisijas, t.sk.: 440 USD
      brokeru komisijas par pirkšanu 100 USD
      brokeru komisijas par pārdošanu 100 USD
      komisija par turēšanu (12 mēneši) 240 USD
  Ienesīgums, pēc komisijām 3 560 USD

  Ja nepastāvētu nekādu komisiju, tad klienta saņemtais ienesīgums būtu 4% (gadā). Savukārt, piemērotās komisijas 440 USD apmērā samazina klienta saņemto ienesīgumu līdz 3,56% (gadā).

 • Papildu informācija klientiem

  Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.