Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000880060
Emisijas nosaukums ABLV FXD RD EUR 030719
Kopējais emisijas apjoms 61 043 829,80 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība
0,01 EUR
Kupona likme (gadā)

Līdz 12.06.2018 - fiksēta, 2,25%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 13.06.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi
03.07.2017 – 02.01.2018
03.01.2018 – 02.07.2018
03.07.2018 – 02.01.2019
03.01.2019 – 02.07.2019
Tekoša kupona izmaksas datums 14.06.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem parasto obligāciju turētājiem
Emisijas datums 03.07.2017
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb