Kuponu EUR obligācijas

(publiskais piedāvājums 15.01.2018 – 19.02.2018)

ISIN LV0000850022
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 230220
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība
1 000 EUR
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 1,00%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi
23.02.2018 – 22.08.2018
23.08.2018 – 22.02.2019
23.02.2019 – 22.08.2019
23.08.2019 – 22.02.2020
Tekoša kupona izmaksas datums 23.08.2018
Emisijas datums 23.02.2018
Dzēšanas datums 23.02.2020

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb