Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000802346
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 271027
Kopējais emisijas apjoms 25 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 EUR
Diskonta likme (gadā) Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 3,75%
Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 27.10.2017
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb