Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802338
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 271019
Kopējais emisijas apjoms 10 638 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība
0,01 EUR
Kupona likme (gadā)

Līdz 12.06.2018 - fiksēta, 0,95%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 13.06.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi
27.10.2017 – 26.04.2018
27.04.2018 – 26.10.2018
27.10.2018 – 26.04.2019
27.04.2019 – 26.10.2019
Tekoša kupona izmaksas datums 14.06.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem parasto obligāciju turētājiem
Emisijas datums 27.10.2017
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb