Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802338
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 271019
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība
1 000 EUR
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,95%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi
27.10.2017 – 26.04.2018
27.04.2018 – 26.10.2018
27.10.2018 – 26.04.2019
27.04.2019 – 26.10.2019
Tekoša kupona izmaksas datums 27.04.2018
Emisijas datums 27.10.2017
Dzēšanas datums 27.10.2019

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb