Kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000802320
Emisijas nosaukums ABLV FXD USD 271019
Kopējais emisijas apjoms 75 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība
1 000 USD
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 2,15%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi
27.10.2017 – 26.04.2018
27.04.2018 – 26.10.2018
27.10.2018 – 26.04.2019
27.04.2019 – 26.10.2019
Tekoša kupona izmaksas datums

27.10.2018

Emisijas datums 27.10.2017
Dzēšanas datums 27.10.2019

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb