Kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000802320
Emisijas nosaukums ABLV FXD USD 271019
Kopējais emisijas apjoms 75 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība
1 000 USD
Kupona likme (gadā)

Līdz 12.06.2018 - fiksēta, 2,15%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 13.06.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi
27.10.2017 – 26.04.2018
27.04.2018 – 26.10.2018
27.10.2018 – 26.04.2019
27.04.2019 – 26.10.2019
Tekoša kupona izmaksas datums

14.06.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem parasto obligāciju turētājiem

Emisijas datums 27.10.2017
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.