Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802288
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 030719
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība
1 000 EUR
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,75%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi
03.07.2017 – 02.01.2018
03.01.2018 – 02.07.2018
03.07.2018 – 02.01.2019
03.01.2019 – 02.07.2019
Tekoša kupona izmaksas datums 03.07.2018
Emisijas datums 03.07.2017
Dzēšanas datums 03.07.2019

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb

Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 226 Kb