Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802247
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 270219
Kopējais emisijas apjoms 6 520 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība
0,01 EUR
Kupona likme (gadā)

Līdz 12.06.2018 - fiksēta, 0,75%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 13.06.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi
27.02.2017 – 26.08.2017
27.08.2017 – 26.02.2018
27.02.2018 – 26.08.2018
27.08.2018 – 26.02.2019
Tekoša kupona izmaksas datums 14.06.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem parasto obligāciju turētājiem
Emisijas datums 27.02.2017
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem