Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802247
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 270219
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība
1 000 EUR
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,75%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi
27.02.2017 – 26.08.2017
27.08.2017 – 26.02.2018
27.02.2018 – 26.08.2018
27.08.2018 – 26.02.2019
Tekoša kupona izmaksas datums 27.08.2018
Emisijas datums 27.02.2017
Dzēšanas datums 27.02.2019