Kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000802239
Emisijas nosaukums ABLV FXD USD 270219
Kopējais emisijas apjoms 75 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 1 000 USD
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 2,25%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi 27.02.2017 – 26.08.2017
27.08.2017 – 26.02.2018
27.02.2018 – 26.08.2018
27.08.2018 – 26.02.2019
Tekošā kupona izmaksas datums 27.08.2018
Emisijas datums 27.02.2017
Dzēšanas datums 27.02.2019