Kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000802239
Emisijas nosaukums ABLV FXD USD 270219
Kopējais emisijas apjoms 64 969 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 USD
Kupona likme (gadā)

Līdz 12.06.2018 - fiksēta, 2,25%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 13.06.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi 27.02.2017 – 26.08.2017
27.08.2017 – 26.02.2018
27.02.2018 – 26.08.2018
27.08.2018 – 26.02.2019
Tekošā kupona izmaksas datums 14.06.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem parasto obligāciju turētājiem
Emisijas datums 27.02.2017
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem