Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000802189
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 311026
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 EUR
Diskonta likme (gadā) Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 3,75%
Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 31.10.2016
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem