Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000802189
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 311026
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 100 EUR
Diskonta likme (gadā) Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 3,75%
Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 31.10.2016
Dzēšanas datums 31.10.2026
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 31.10.2021

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.