Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802171
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 311018
Kopējais emisijas apjoms 6 398 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 EUR
Kupona likme (gadā)

Līdz 12.06.2018 - fiksēta, 0,70%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 13.06.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi 31.10.2016 – 29.04.2017
30.04.2017 – 30.10.2017
31.10.2017 – 29.04.2018
30.04.2018 – 30.10.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 14.06.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem parasto obligāciju turētājiem
Emisijas datums 31.10.2016
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem