Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802171
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 311018
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 1 000 EUR
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,70%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi 31.10.2016 – 29.04.2017
30.04.2017 – 30.10.2017
31.10.2017 – 29.04.2018
30.04.2018 – 30.10.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 31.10.2018
Emisijas datums 31.10.2016
Dzēšanas datums 31.10.2018