Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802080
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 110718
Kopējais emisijas apjoms 6 345 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 EUR
Kupona likme (gadā)

Līdz 12.06.2018 - fiksēta, 0,70%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 13.06.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi 11.07.2016 – 10.01.2017
11.01.2017 – 10.07.2017
11.07.2017 – 10.01.2018
11.01.2018 – 10.07.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 14.06.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem parasto obligāciju turētājiem
Emisijas datums 11.07.2016
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem