Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000802080
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 110718
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 1 000 EUR
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,70%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi 11.07.2016 – 10.01.2017
11.01.2017 – 10.07.2017
11.07.2017 – 10.01.2018
11.01.2018 – 10.07.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 11.07.2018
Emisijas datums 11.07.2016
Dzēšanas datums 11.07.2018