Kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000802072
Emisijas nosaukums ABLV FXD USD 110718
Kopējais emisijas apjoms 75 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 1 000 USD
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 1,85%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi 11.07.2016 – 10.01.2017
11.01.2017 – 10.07.2017
11.07.2017 – 10.01.2018
11.01.2018 – 10.07.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 11.07.2018
Emisijas datums 11.07.2016
Dzēšanas datums 11.07.2018