Kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000801991
Emisijas nosaukums ABLV FXD USD 220218
Kopējais emisijas apjoms 75 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 1 000 USD
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 1,85%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi 22.02.2016 – 21.08.2016
22.08.2016 – 21.02.2017
22.02.2017 – 21.08.2017
22.08.2017 – 21.02.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 22.02.2017
Emisijas datums 22.02.2016
Dzēšanas datums 22.02.2018