Kuponu EUR obligācijas

ISIN LV0000801868
Emisijas nosaukums ABLV FXD EUR 261017
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 1 000 EUR
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,80%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi 26.10.2015 – 25.04.2016
26.04.2016 – 25.10.2016
26.10.2016 – 25.04.2017
26.04.2017 – 25.10.2017
Tekošā kupona izmaksas datums 26.10.2017
Emisijas datums 26.10.2015
Dzēšanas datums 26.10.2017