Kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000801850
Emisijas nosaukums ABLV FXD USD 261017
Kopējais emisijas apjoms 75 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 1 000 USD
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 1,65%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Procentu ienākuma periodi 26.10.2015 – 25.04.2016
26.04.2016 – 25.10.2016
26.10.2016 – 25.04.2017
26.04.2017 – 25.10.2017
Tekošā kupona izmaksas datums 26.10.2017
Emisijas datums 26.10.2015
Dzēšanas datums 26.10.2017