Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000801835
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 261025
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 100 EUR
Diskonta likme (gadā) Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 3,75%
Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 26.10.2015
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.