Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000801520
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 271024
Kopējais emisijas apjoms 15 173 100 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 EUR
Diskonta likme (gadā) Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 4,05%
Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,00%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 27.10.2014
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem