Subordinētās kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000801223
Emisijas nosaukums ABLV SUB USD 231023
Kopējais emisijas apjoms 6 267 300 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 USD
Kupona likme (gadā)

Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 4,25%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)

Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%

Procentu ienākuma periodi 23.10.2013-22.04.2014
23.04.2014-22.10.2014
23.10.2014-22.04.2015
23.04.2015-22.10.2015
23.10.2015-22.04.2016
23.04.2016-22.10.2016
23.10.2016-22.04.2017
23.04.2017-22.10.2017
23.10.2017-22.04.2018
23.04.2018-22.10.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 23.04.2018 veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visiem obligāciju turētājiem
Emisijas datums 23.10.2013
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 613 Kb

Papildinājumi Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam pdf, 114 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2011. gadu pdf, 3104 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2012. gadu pdf, 5680 Kb

Trešās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumipdf, 247 Kb