Subordinētās kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000801223
Emisijas nosaukums ABLV SUB USD 231023
Kopējais emisijas apjoms 15 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 100 USD
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 4,25%
(kupona izmaksa 2 reizes gadā)
Fiksēta, 6,25% (sākot ar 7. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Procentu ienākuma periodi 23.10.2013-22.04.2014
23.04.2014-22.10.2014
23.10.2014-22.04.2015
23.04.2015-22.10.2015
23.10.2015-22.04.2016
23.04.2016-22.10.2016
23.10.2016-22.04.2017
23.04.2017-22.10.2017
23.10.2017-22.04.2018
23.04.2018-22.10.2018
Tekošā kupona izmaksas datums 23.04.2018
Emisijas datums 23.10.2013
Dzēšanas datums 23.10.2023
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 23.10.2018

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 613 Kb

Papildinājumi Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam pdf, 114 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2011. gadu pdf, 3104 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2012. gadu pdf, 5680 Kb

Trešās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 226 Kb