Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000801181
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 270623
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 100 EUR
Diskonta likme (gadā) Fiksēta, 4,25%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 6,00%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 27.06.2013
Dzēšanas datums 27.06.2023
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 27.06.2018

Veiktie papildinājumi un precizējumi: koriģēti Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 270623 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi, kur drukas kļūdas dēļ 3. lapā, 3. punkta tabulā obligāciju dzēšanas termiņš mainīts uz 2023. gada 27. jūniju un 4. lapā, tajā pašā tabulā, publiskā piedāvājuma beigu datums mainīts uz 2013. gada 21. jūniju.