Subordinētās diskonta USD obligācijas

ISIN LV0000801173
Emisijas nosaukums ABLV SUB USD 270623
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 100 USD
Diskonta likme (gadā) Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 4,25%
Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,00%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 27.06.2013
Dzēšanas datums 27.06.2023
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 27.06.2018

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 613 Kb

Papildinājumi Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam pdf, 114 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2011. gadu pdf, 3104 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2012. gadu pdf, 5680 Kb

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 221 Kb