Subordinētās kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000801124
Emisijas nosaukums ABLV SUB USD 180323
Kopējais emisijas apjoms 11 174 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 0,01 USD
Diskonta likme (gadā) Līdz 18.02.2018 - fiksēta, 4,50%
Sākot ar 19.02.2018 - fiksēta, 0,00%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 0,00%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Procentu ienākuma periodi 18.03.2018–17.09.2018
18.09.2018–17.03.2019
18.03.2019–17.09.2019
Tekošā kupona izmaksas datums -
Emisijas datums 18.03.2013
Dzēšanas datums Obligācijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem

Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 3335 Kb

Papildinājumi Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam pdf, 113 Kb

Pielikums Nr.1: AS „Aizkraukles banka” konsolidētais pārskats par 2010. gadu pdf, 5680 Kb

Pielikums Nr.2: ABLV Bank, AS, konsolidētais pārskats par 2011. gadu pdf, 3104 Kb

Sestās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 156 Kb