Subordinētās kuponu USD obligācijas

ISIN LV0000801124
Emisijas nosaukums ABLV SUB USD 180323
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 100 USD
Diskonta likme (gadā) Fiksēta, 4,50%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 6,00%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Procentu ienākuma periodi 18.03.2018–17.09.2018
18.09.2018–17.03.2019
18.03.2019–17.09.2019
Tekošā kupona izmaksas datums 18.09.2018
Emisijas datums 18.03.2013
Dzēšanas datums 18.03.2023
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 18.03.2018

Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 3335 Kb

Papildinājumi Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam pdf, 113 Kb

Pielikums Nr.1: AS „Aizkraukles banka” konsolidētais pārskats par 2010. gadu pdf, 5680 Kb

Pielikums Nr.2: ABLV Bank, AS, konsolidētais pārskats par 2011. gadu pdf, 3104 Kb

Sestās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 149 Kb