Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000800977
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 250622
Kopējais emisijas apjoms   5 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 100 EUR
Diskonta likme (gadā) Fiksēta, 4,50%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Procentu ienākuma periodi 25.06.2017-24.12.2017
25.12.2017-24.06.2018
25.06.2018-24.12.2018
25.12.2018-24.06.2019
25.06.2019-24.12.2019
25.12.2019-24.06.2020
25.06.2020-24.12.2020
25.12.2020-24.06.2021
25.06.2021-24.12.2021
25.12.2021-24.06.2022
Tekošā kupona izmaksas datums 25.12.2017
Emisijas datums 25.06.2012
Dzēšanas datums 25.06.2022
Citi nosacījumiBanka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 25.06.2017

Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 3335 Kb

Papildinājumi Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam pdf, 113 Kb

Pielikums Nr.1: AS „Aizkraukles banka” konsolidētais pārskats par 2010. gadu pdf, 5680 Kb

Pielikums Nr.2: ABLV Bank, AS, konsolidētais pārskats par 2011. gadu pdf, 3104 Kb

Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 132 Kb